OΡΟΙ Συμμετοχής

Η Ομοσπονδία έχει το δικαίωμα να διακόψει τη προβολή οποιαδήποτε χρονική στιγμή και χωρίς προηγούμενη προειδοποίηση.

Το Κατάλυμα εγγυάται ότι όλες οι πληροφορίες που εισάγονται στην περιοχή της δημιουργίας του προφίλ είναι σωστές και ακριβείς. Όπως για παράδειγμα : το παρεχόμενο φωτογραφικό υλικό θα πρέπει να αντιπροσωπεύει το σύνολο και την ποιότητα του Καταλύματος, η σήμανση στον χάρτη της γεωγραφικής θέσης του Καταλύματος να είναι σωστή και να μην παραπλανεί.

Σε περίπτωση που κάποια πληροφορία είναι ανακριβής, ελλιπής ή αναληθής και βάσει αυτής ο Πελάτης εγείρει απαιτήσεις αποζημίωσης το Κατάλυμα συμφωνεί να αποζημιώσει κάθε θιγόμενο για οποίο πραγματικό κόστος προκύπτει από αυτές τις απαιτήσεις (π.χ. αλλαγή ξενοδοχείου, ακύρωση ταξιδιού κ.ο.κ.). Διατυπώνεται ρητά ότι η Ομοσπονδία απαλλάσσεται από οποιαδήποτε ευθύνη αναφορικά με απαιτήσεις Πελατών που προκύπτουν από δημοσίευση ανακριβών ή παραπλανητικών πληροφοριών στο προφίλ του Καταλύματος το οποίο προβάλλεται στη παρούσα ιστοσελίδα.

Η διαχείριση των πληροφοριών του Καταλύματος είναι αποκλειστική ευθύνη του Καταλύματος και του νόμιμου διαχειριστή του. Διατυπώνεται ρητά ότι η Εταιρία δεν υποχρεούται σε οποιαδήποτε περίπτωση να πραγματοποιεί αλλαγές ή/και προσθήκες στο προφίλ του Καταλύματος και έχει το δικαίωμα να αρνείται οποιοδήποτε σχετικό αίτημα υποβάλλεται απο το Κατάλυμα τις οποίες αιτείται ο διαχειριστής του τελευταίου μέσω email, τηλεφώνου ή fax.

Η προβολή του Καταλύματος στο δικτυακό τόπο παρέχεται στο Κατάλυμα εντελώς δωρεάν και δεν συνεπάγεται καταβολή από τη πλευρά του Καταλύματος κανενός είδους εξόδων εκκίνησης (start up fees), συνδρομής, αμοιβής, προμήθειας κ.ο.κ.

Η Ομοσπονδία δεν έχει καμία υποχρέωση παροχής υποστήριξης τηλεφωνικής ή άλλης όσον αφόρα τη δημιουργία του προφίλ του Καταλύματος στην ιστοσελίδα, τη διαχείριση και όλων των στοιχείων και πληροφοριών που αφορούν την προβολή του Καταλύματος. Συμφωνείται ότι η διάταξη των στοιχείων, το σημείο και ο τρόπος εμφάνισης του προφίλ του Καταλύματος στην ιστοσελίδα είναι αποκλειστική επιλογή της Ομοσπονδίας και το Κατάλυμα δεν μπορεί να εγείρει κανενός είδους απαίτηση επί τούτου. Η Ομοσπονδία διατηρεί το δικαίωμα να βελτιώσει ή να αλλάξει τον δικτυακό τόπο όποτε το θεωρήσει απαραίτητο χωρίς αυτό να συνεπάγεται καμία υποχρέωση προς το Κατάλυμα.

Οποιαδήποτε στιγμή, το Κατάλυμα μπορεί να αλλάζει τις τιμές, τους κανόνες και τους όρους ενοικίασης (συμπεριλαμβανομένης, και χωρίς να περιορίζεται σε αυτή, της ακύρωσης) για κάθε τύπο δωματίου. Το Κατάλυμα είναι υπεύθυνο για την ακρίβεια των αλλαγών στις τιμές που πραγματοποιεί. Όλες οι τιμές που εισάγει το Κατάλυμα στην αντίστοιχη περιοχή των Συστημάτων είναι οι τελικές τιμές για τον Πελάτη, ανά ημέρα και ανά τύπο δωματίου, και συμπεριλαμβάνουν όλους τους νόμιμους φόρους.

Η Ομοσπονδία διατηρεί το δικαίωμα να αλλάξει το περιεχόμενο και / ή την εμφάνιση της καταχώρησης, ή να την απενεργοποιήσει, ανά πάσα στιγμή, κατά την αποκλειστική κρίση της Εταιρείας και χωρίς προηγούμενη ειδοποίηση προς εσάς.

Πνευματικά Δικαιώματα

Η ιστοσελίδα περιέχει πληροφορίες, δεδομένα, λογισμικό, φωτογραφίες, λογότυπα, σχέδια, γραμματοσειρές, γραφικά και άλλα υλικά (συνοπτικά «Περιεχόμενο»), τα οποία ανήκουν στην Ομοσπονδία. Το Περιεχόμενο προστατεύεται από νόμους, κανόνες, κανονισμούς και συνθήκες, συμπεριλαμβανομένων, χωρίς περιορισμό, εκείνων που σχετίζονται με την τήρηση των πνευματικών δικαιωμάτων, εμπορικών σημάτων, διπλωμάτων ευρεσιτεχνίας και το εμπόριο (συνοπτικά «νόμοι»). Δεν επιτρέπεται με οποιονδήποτε τρόπο ή μέσο, η τροποποίηση, αντιγραφή, αναπαραγωγή, μετάδοση, διανομή, επαναχρησιμοποίηση, η δημιουργία παράγωγων έργων και η μεταπώληση του Περιεχομένου της Ιστοσελίδας χωρίς τη ρητή έγγραφη συγκατάθεση της Ομοσπονδίας.

Η Ομοσπονδία σέβεται τα δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας. Αν πιστεύετε πως κάποιο από τα πνευματικά δικαιώματα σας έχει παραβιαστεί μέσω της ιστοσελίδας μας, παρακαλούμε να μας υποβάλετε μία ειδοποίηση με, εκτός των άλλων, τις παρακάτω πληροφορίες:

 • Αντίγραφο ή περιγραφή του προστατευόμενου έργου το οποίο ισχυρίζεστε ότι έχει παραβιαστεί.
 • Μια λεπτομερής περιγραφή του σημείου όπου η υποτιθέμενη παράβαση έχει αναρτηθεί στην ιστοσελίδα μας.
 • Μια δήλωση από εσάς, που να δηλώνει ότι είστε ο κάτοχος των πνευματικών δικαιωμάτων ή εξουσιοδοτημένος να ενεργήσετε εξ ονόματος του κατόχου των πνευματικών δικαιωμάτων και βεβαίωση ότι όλες οι πληροφορίες στο σημείωμα σας είναι ακριβείς.
 • Την διεύθυνσή σας, αριθμό τηλεφώνου και διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου.

Προστασία προσωπικών δεδομένων

Είμαστε δεσμευμένοι για την προστασία του απορρήτου των επισκεπτών της ιστοσελίδας μας. Δεσμευόμαστε ότι θα διαχειριζόμαστε τα προσωπικά στοιχεία σας σύμφωνα με την Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα (http://www.dpa.gr).

Αν για οποιοδήποτε λόγο δεν συμφωνείτε με οποιαδήποτε διάταξη που αναφέρεται παρακάτω, σας παρακαλούμε να μην χρησιμοποιείτε την ιστοσελίδα μας. Σας ενημερώνουμε ότι ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΠΟΥ ΕΠΙΛΕΞΕΤΕ ΤΗΝ ΠΡΟΣΒΑΣΗ ΚΑΙ ΧΡΗΣΗ ΤΗΣ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑΣ, ΔΗΛΩΝΕΤΕ ΡΗΤΗ ΣΥΝΑΙΝΕΣΗ ΚΑΙ ΣΥΜΦΩΝΙΑ ΜΕ ΟΛΟΥΣ ΤΟΥΣ ΟΡΟΥΣ ΚΑΙ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ της παρούσας δήλωσης και τον τρόπο με τον οποίο συλλέγουμε, χρησιμοποιούμε, επεξεργαζόμαστε και αποθηκεύουμε τις πληροφορίες σας, σε σχέση με τη χρήση την ιστοσελίδας. Οι τύποι πληροφοριών που συλλέγουμε μέσω της ιστοσελίδας παρατίθεται παρακάτω:

 • πληροφορίες που μας παρέχετε για το σκοπό της εγγραφή σας (πχ. όνομα, επώνυμο, τηλέφωνο, email )
 • πληροφορίες για την δημιουργία του ξενοδοχείου σας (κατάταξη , τύπος, όνομα επιχείρησης, email επιχείρησης, τηλέφωνο/ φαξ επιχείρησης, κινητό τηλέφωνο, αριθμός φορολογικού μητρώου, πλήρης διεύθυνση.)
 • κάθε άλλη πληροφορία που επιλέγετε να μας στείλετε

Μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε τα προσωπικά σας στοιχεία για:

 • να βελτιώσουμε την περιήγησή σας με την εξατομίκευση της ιστοσελίδας.
 • να επιτρέψουμε τη χρήση ορισμένων υπηρεσιών που διατίθενται στην ιστοσελίδα.
 • να σας στείλουμε γενική (μη εμπορική) αλληλογραφία.
 • να σας στείλουμε ειδοποιήσεις μέσω email που έχετε ειδικά ζητήσει.
 • να σας στείλουμε το ενημερωτικό δελτίο μας και άλλες επικοινωνίες μάρκετινγκ
 • να παρέχουμε σε τρίτους στατιστικές πληροφορίες σχετικά με τους χρήστες μας, αλλά αυτές οι πληροφορίες δεν θα χρησιμοποιηθούν για τον εντοπισμό κάθε μεμονωμένου χρήστη.
 • να ερευνούμε τα ερωτήματα και τις καταγγελίες που γίνονται από ή για εσάς σχετικά με την ιστοσελίδα.

Δεν θα παρέχουμε προσωπικές πληροφορίες σας σε τρίτους για εμπορικούς σκοπούς χωρίς τη ρητή συγκατάθεσή σας.

Επιπλέον, μπορεί να αποκαλύψουμε πληροφορίες που σας αφορούν:

 • σε περίπτωση που είμαστε υποχρεωμένοι να το πράξουμε από το νόμο.
 • σε σχέση με οποιαδήποτε νομική διαδικασία ή και ενδεχόμενη νομική διαδικασία.
 • προκειμένου να γίνει άσκηση ή για την υπεράσπιση των νόμιμων μας δικαιωμάτων (συμπεριλαμβανομένης της παροχής πληροφοριών σε άλλους, για τους σκοπούς της πρόληψης απάτης και της μείωσης του πιστωτικού κινδύνου)
 • στον αγοραστή (ή δυνητικό αγοραστή) της κάθε επιχείρησης ή περιουσιακού στοιχείου που είμαστε σε θέση να (ή σχεδιάζουμε) να πουλήσουμε.

Ασφάλεια των προσωπικών σας δεδομένων

Θα λάβουμε εύλογα τεχνικά και οργανωτικά μέτρα για να εμποδίσουμε την απώλεια, κακή χρήση ή αλλοίωση των προσωπικών σας πληροφοριών.

Φυσικά, η μετάδοση δεδομένων μέσω του διαδικτύου είναι εγγενώς ανασφαλής και δεν μπορούμε να εγγυηθούμε την ασφάλεια των δεδομένων που αποστέλλονται μέσω του διαδικτύου.

Είστε υπεύθυνοι να διατηρείτε και τον κωδικό πρόσβασης και τα στοιχεία χρήστη σας εμπιστευτικά. Εμείς δεν θα σας ζητήσουμε ποτέ τον κωδικό σας.

Η ιστοσελίδα περιέχει συνδέσμους προς άλλους δικτυακούς τόπους. Δεν είμαστε υπεύθυνοι για τις πολιτικές εχεμύθειας ή τις πρακτικές των τρίτων ιστοσελίδων.

Αποδεκτή Χρήση

Ως προϋπόθεση για τη χρήση αυτής της Ιστοσελίδας, εγγυάστε ότι είστε τουλάχιστον 18 ετών. Επιβεβαιώνετε ότι έχετε τη δικαιοπρακτική ικανότητα και την νομική εξουσιοδότηση να δημιουργήσετε μία νομική δεσμευτική υποχρέωση. Επιβεβαιώνετε ότι θα χρησιμοποιήσετε αυτήν την ιστοσελίδα σύμφωνα με την παρούσα συμφωνία. Επιβεβαιώνετε ότι όλες οι πληροφορίες που παρέχονται από εσάς στην παρούσα ιστοσελίδα είναι αληθείς, ακριβείς, έγκυρες και πλήρεις.

Εσείς είστε υπεύθυνος για το περιεχόμενο που αποθηκεύετε στη παρούσα ιστοσελίδα.

Είστε υπεύθυνος για κάθε κανονισμό τον οποίο παραβιάζετε και κατανοείτε πως είναι απαγορευμένη η δημοσιοποίηση περιεχομένου το οποίο:

 • περιέχει σκοπίμως λανθασμένες πληροφορίες
 • είναι ανήθικο, πορνογραφικό ή προσβλητικό
 • παραβιάζει τα δικαιώματα τρίτων
 • παραβιάζει εφαρμοστέους νόμους ή αποτελεί εγκληματική πράξη
 • προκαλεί ή ενδέχεται να προκαλέσει, βλάβη στην ιστοσελίδα ή περιορισμό της διαθεσιμότητας ή της προσβασιμότητας της ιστοσελίδας.
 • δημοσιεύει ή διανέμει υλικό που αποτελείται από (ή συνδέεται με) οποιοδήποτε spyware, ιούς υπολογιστών, Trojan Horses, worms , καταγραφικό πληκτρολόγησης, rootkit ή άλλων κακόβουλων λογισμικών.

Απαγορεύουμε να διενεργηθεί οποιαδήποτε συστηματική ή αυτόματη δραστηριότητα συλλογής δεδομένων (συμπεριλαμβανομένων, χωρίς περιορισμό, scraping, εξόρυξη δεδομένων, data harvesting και data extraction) σε ή σε σχέση με την ιστοσελίδα μας χωρίς σαφή γραπτή συγκατάθεση μας.

Δεν πρέπει να χρησιμοποιείτε την ιστοσελίδα μας για τη μετάδοση ή την αποστολή αυτόκλητων εμπορικών ανακοινώσεων.

Δεν επιτρέπουμε να παρουσιάσετε οποιοδήποτε υλικό από την ιστοσελίδα μας σε άλλα δημόσια μέρη.

Ως χρήστης είστε υπεύθυνος για την ακεραιότητα και την πληρότητα των προσωπικών δεδομένων σας, τα οποία καταχωρήθηκαν μαζί με την εγγραφή σας.

Η Ομοσπονδία μας θα καταβάλλει κάθε προσπάθεια για την προστασία των μελών της, από κακόβουλο ή παραπλανητικό υλικο (πχ πορνογραφικό , ρατσιστικό κλπ) διαγράφοντάς το εντός ευλόγου χρονικού διαστήματος , που ενδεχομένως να αναρτήσει κανείς παράνομα, χωρίς να φέρει καμία ευθύνη σε τέτοια περίπτωση για πράξεις ή παραλείψεις τρίτων.

Λήξη των δικαιωμάτων

Διατηρούμε το δικαίωμα κατά την αποκλειστική διακριτική μας ευχέρεια, να αρνηθούμε την πρόσβαση σε οποιονδήποτε σε αυτήν την Ιστοσελίδα και τις υπηρεσίες που προσφέρουμε, ανά πάσα στιγμή και για οποιονδήποτε λόγο.

Αποζημίωση

Αποδέχεστε και αναλαμβάνετε την υποχρέωση να μας αποζημιώσετε για τις οποιεσδήποτε απώλειες, ζημιές, έξοδα ( συμπεριλαμβανομένων ενδεικτικά, νομικών εξόδων ή ποσά που μπορεί να χρειαστεί να καταβάλουμε προς τρίτους, για τον διακανονισμό μίας διαφωνίας, σύμφωνα με τις συμβουλές των νομικών μας συμβούλων) που προκύπτουν ή υπέστησαν από εμάς και απορρέουν από οποιαδήποτε παράβαση αυτών των όρων χρήσης.

Περιορισμένη Εγγύηση

Ενώ προσπαθούμε να εξασφαλίσουμε ότι οι πληροφορίες σε αυτή την ιστοσελίδα είναι σωστές, δεν εγγυόμαστε για την πληρότητα ή την ακρίβεια. Ούτε δεσμευόμαστε να διασφαλίσουμε ότι η ιστοσελίδα παραμένει διαθέσιμη ή ότι το υλικό στην ιστοσελίδα είναι ενημερωμένο.

Περιορισμένη Ευθύνη

Σε καμία περίπτωση η Ομοσπονδία ή οποιοσδήποτε εκπρόσωπος, συνεργάτης, αντιπρόσωπος, στέλεχος, σύμβουλος, υπάλληλος της κλπ δεν θα φέρει ευθύνη άμεσα ή έμμεσα προς εσάς ή οποιαδήποτε άλλη νομική οντότητα ή φυσικό πρόσωπο, για οποιαδήποτε απώλεια ή ζημιά που προκύπτει από ή σε σχέση, με την ευρύτατη έννοια, με την πρόσβαση και χρήση της ιστοσελίδας , του subdomain, τη διαβίβαση πληροφοριών προς εμάς, ή / και τη συλλογή, χρησιμοποίηση ή αποθήκευση πληροφοριών προσωπικού χαρακτήρα.

Δεδομένου του προαναφερθέντος, η ευθύνη μας προς εσάς, σε σχέση με τη χρήση της ιστοσελίδας μας και με τους παρόντες όρους χρήσης, θα περιορίζεται ως εξής:

 • Δεν θα είμαστε υπεύθυνοι για οποιαδήποτε απώλεια ή ζημία οιασδήποτε φύσεως.
 • Δεν θα είμαστε υπεύθυνοι για οποιαδήποτε απώλεια κέρδους, εισοδήματος, εσόδων, αναμενόμενων κερδών, συμβάσεων, φήμης, δεδομένων ή πληροφοριών.
 • Δεν θα είμαστε υπεύθυνοι για οποιαδήποτε βλάβη ή ζημία προκύψει από οποιοδήποτε γεγονός, πέραν του εύλογου ελέγχου μας.

Πιστωτικές Κάρτες

Δεν θα αποθηκεύουμε πληροφορίες πιστωτικών καρτών.

Παραβιάσεις των παρόντων όρων χρήσης

Σε περίπτωση παραβίασης των ειδικών και γενικών όρων, η Ομοσπονδία έχει το δικαίωμα, χωρίς δήλωση αιτιολόγησης, να αποκλείσει χρήστες από την πλατφόρμα.

Διαχωρισμός

Αν κάποια διάταξη των παρόντων όρων χρήσης καθοριστεί από οποιοδήποτε δικαστήριο ή άλλη αρμόδια αρχή ως παράνομη και / ή μη εκτελέσιμη, οι υπόλοιπες διατάξεις εξακολουθούν να ισχύουν.

Νόμος και δικαιοδοσία

Αυτοί οι όροι χρήσης θα πρέπει να διέπονται από το Ελληνικό δίκαιο και να ερμηνεύονται σύμφωνα με αυτό, καθώς και τυχόν νομικές διαμάχες που σχετίζονται με αυτούς τους όρους χρήσης θα υπόκεινται στη μη αποκλειστική δικαιοδοσία των δικαστηρίων της Ελλάδος.