Είσοδος Μέλους/Καταλύματος

Όροι Συμμετοχής | Οδηγίες για την εγγραφή


.

Welcome Screen

«Φίλε συνάδελφε Καταλυματία,

Στην ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ ΠΡΟΒΟΛΗΣ ΚΑΤΑΛΥΜΑΤΩΝ της ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑΣ, μπορείς να κάνεις εντελώς Δωρεάν τη Προβολή του Τουριστικού Καταλύματος σου, σε επίσημη αξιόπιστη ιστοσελίδα.

Μόνη προϋπόθεση, είναι να είστε μέλος σε κάποιο από τα Σωματεία της Ομοσπονδίας και να έχετε λάβει το ετήσιο Αυτοκόλλητο Σήμα της Ομοσπονδίας»